transparentność ceny

Pokazujemy skąd wynika cena naszych produktów. Ujawniamy cenę materiałów oraz koszt pracy poświęconej na wykonanie naszych produktów.

 

przejrzystość produkcji

Produkty w TSC są wytwarzane z poszanowaniem praw pracownika. Szyjemy w
polskich szwalniach wspierając lokalne manufaktury i wykonawców.
Sprzedajemy legalnie i odprowadzamy podatki.

 

kapitał społeczny

Kupując na naszej platformie wspierasz inicjatywy społeczne, które budują lepszą jakość życia. 2% ceny każdego produktu przeznaczamy na rzecz działań
prospołecznych.